top of page

 REGULAMIN  DOMKÓW  HALS   

 

Niniejszy regulamin powstał w celu określenia warunków dokonania rezerwacji miejsc noclegowych w Domkach HALS.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

UMOWA NAJMU DOMKU HALS

 1. Rezerwacje Domku HALS przyjmowane są mailowo na adres : halschalupy@gmail.com

 2. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu Domku HALS, pomiędzy Łukasz Sobecki HALS Chałupy  ul. Sztormowa 8, Chałupy, 84-120 Władysławowo, a Klientem na warunkach i zasadach ujętych w regulaminie oraz wg cennika znajdującego się na stronie www.halschalupy.pl

 3. Domki HALS  wynajmujemy tylko osobom pełnoletnim, pobyt osób nieletnich w Domku HALS, możliwy tylko pod opieką dorosłych.

WARUNKI REZERWACJI

 1. Rezerwacja zostaje uznana za potwierdzoną po wpłacie zadatku w kwocie 30 % wartości całego pobytu, na konto o numerze:    ING 97 1050 1764 1000 0092 6654 9444 i przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres mailowy : halschalupy@gmail.com. Brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji. Zadatek  jest bezzwrotny.

 2. Pozostałą część opłaty należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką bądź kartą.   

 3. Pobyt wynajmowany jest na doby. Minimalna ilość noclegów : 01-31.05 - 3 doby, 01.06-30.06 - 3 doby, 01.07-31.08- 7 dób, 01-30.09 - 3 doby.

 4. Doba pobytu rozpoczyna się o godz.17 00 w dniu przyjazdu, kończy o godz.10 00 w dniu wyjazdu.

 5. W razie rezygnacji bądź skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od nas, nie zwracamy kosztów za niewykorzystane noclegi.

 6. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w kwocie 500 zł , która zostanie w pełni zwrócona,  jeśli  wynajmujący   nie  wyrządził    szkód  w domku oraz na terenie obiektu. Wszystkie dodatkowe opłaty związane z uszkodzeniem mienia,  które przekroczą kwotę  kaucji  uiszcza  wynajmujący ,  najpóźniej  w  dniu wyjazdu.

CISZA NOCNA

 1. W domkach i na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godz.22:00 -  07:00  .

 2. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać pobytu innym wypoczywającym.

 3. Zabronione jest nocowanie osobom niezameldowanym w naszym obiekcie. W przypadku naruszenia tej zasady zastrzegamy sobie prawo odmówienia dalszego najmu, bez zwrotu poniesionych kosztów.

PARKING

 1. Na jeden domek przypada 1 bezpłatne miejsce parkingowe znajdujące się na posesji Domków HALS.

 2. Parking nie jest strzeżony, właściciele Domków HALS nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie pojazdu i mienia w nim pozostawionego.​

 3. Dodatkowe miejsce parkingowe płate 30 pln/doba - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

ZWIERZĘTA

 1. Domki HALS zapraszają bez zwierząt.

BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI

 1. Bardzo prosimy o zapoznanie się z instrukcjami sanitarnohigienicznymi w związku z COVID-19. 

 2. W Domkach HALS obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz korzystania z własnych piecyków elektrycznych i kuchenek, za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w kwocie 500 zł.

 3. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją pilota do klimatyzacji oraz ekspresu.

 4. W trosce o środowisko w momencie opuszczenia obiektu, prosimy o wyłączanie urządzeń rtv i agd, oświetlenia, zakręcanie kranów i zamykanie drzwi.

 5. W przypadku zgubienia klucza do domku Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

 6. Bardzo prosimy o nie wynoszenie mebli tarasowych poza teren Domków HALS.

 7. Na terenie posesji znajduje się oznakowana wiata śmietnikowa, prosimy Naszych Gości o segregację śmieci.

 8. W przypadku usterek sprzętu, bądź wystąpieniu szkody, Gość proszony jest o zgłoszenie tego faktu, aby umożliwić niezwłoczną reakcję. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego wyposażeniem domku.

KLIMATYZACJA

Z klimatyzacji należy korzystać przy zamkniętych oknach i drzwiach. W momencie opuszczenia domku, prosimy wyłączyć klimatyzację.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • niedogodności powstałe z przyczyn od nas niezależnych typu: awarie w dostawie prądu lub wody.

 • gotówkę i rzeczy wartościowe pozostawione w domkach lub na terenie posesji

 • uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Naszych Gości 

DANE OSOBOWE

Dane osobowe i kontaktowe zgodnie z RODO zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji usług związanych z naszą działalnością. Najemca w dniu zameldowania otrzyma broszurę informacyjną dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

​​

bottom of page